OPENDATA.AZ

OPENDATA.AZ portalı vasitəsi ilə cəmiyyət dövlət orqanları tərəfindən yaradılan məlumatlar toplusunu asanlıqla tapa, yükləyə və istifadə edə bilər. Portal dövlət orqanlarının məlumatlar toplusunun təsvirini, o cümlədən məlumatlar toplusuna və əlavə vasitələrə giriş tapmaq üçün informasiyanı özündə əks etdirir. Məlumatlar və məlumatlar toplusunun siyahısı müntəzəm olaraq təkmilləşdiriləcək

Elektron demokratiya

OPENDATA.AZ portalının uğuru əhalinin nə dərəcədə portal və məlumatlarla işləməsinə cəlb olunmasından asılıdır. OPENDATA.AZ portalının əsas məqsədi məlumatların istifadəsi və onların əsasında əlavələrin yaradılması vasitəsilə cəmiyyətə dövlətin idarə edilməsində iştirak etmək imakanının yaradılması, hərtərəfli təhlil və tədqiqatların aparılmasıdır. OPENDATA.AZ portalının təkmilləşdirilməsi işi müntəzəm olaraq aşağıdakı vasitələrin köməyi ilə aparılacaq:
- əks əlaqə;
- istifadəçilərin rəyi və şərhləri;
Bizə məlumatlar toplusu ilə bağlı Sizin istəklərinizi, o cümlədən cari məlumatlara qiymət və şərhlərinizi və portalın təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərinizi almaq önəmlidir. Biz böyük maraq və səbirsizliklə OPENDATA.AZ portalı haqqında Sizin ideya və sərhlərinizi gözləyirik.

Məqsədlər

1. Açıq məlumatlara rahat giriş imkanı;
2. Əlavə dəyərin yaradılması-innovativ ideyaların rəğbətləndirilməsi;
3. Təhlil və tədqiqatların asanlaşdırılması;
4. İşin şəffaflığıı
5. Dövlət orqanlarının effektivliyinin və səmərəliliyinin artırılması.