Servisin adı Xəritəyə markerin əlavə edilməsi
Servisin təsviri Bu servis vasitəsilə veb-səhifənizdəki xəritəyə markerin əlavə edilməsi mümkündür.
Təqdim edən qurum Mədəniyyət Nazirliyi
Kateqoriya Nəqliyyat və kommunikasiya Mədəniyyət və istirahət
Açar sözlər icazə qeydiyyat rabitə
Yaranma tarixi 21.07.2015
Yenilənmə tarixi 21.07.2015
API Nümunə İstifadə məlumatları
Hazır nümunə burada yerləşir (yeni pəncərədə açılır). 

<head> hissəsində qlobal dəyişən yaratmaq lazım gələcək 

var printersLayer; 
var defaultStyleMap = {
externalGraphic: “flag.png”, 
graphicOpacity: 1.0, 
graphicWidth: 195, 
graphicHeight: 100, 
graphicXOffset: -125, 
graphicYOffset: -95, 
graphicZIndex: 99});sprintersLayer – bu vector layıdir, hansı ki, burada markerlər yerləşir. 
defaultStyleMap – özündə markerin şəkili haqqında verilənləri saxlayır, eni, hündürlüyü və şəkilin mövqeyini. init() () funksiyasında vektor layını işə salırıq. 

sprintersLayer = new OpenLayers.Layer.Vector(“Sprinters”, {
styleMap: new OpenLayers.StyleMap(defaultStyleMap) 
});
 

Vektor layını xəritəyə əlavə edirik

map.addLayers([gomapLayer,googlemapLayer,sprintersLayer]); 

Sürüşmə effektini artırmaq üçün aşağıdakı proseduru əlavə edirik (bu mobil telefonlar və planşetlərdə effektivdir) 

map.addControl(new OpenLayers.Control.TouchNavigation({
dragPanOptions: {
enableKinetic: true
}
}));İndi isə vektor layına markerə «basma» imkanını əlavə edirik.

click = new OpenLayers.Control.SelectFeature(
[sprintersLayer],{ 
clickout: true, toggle: false, 
multiple: false, hover: false, 
toggleKey: “ctrlKey”, 
multipleKey: “shiftKey”
});
map.addControl(click);
 

və proseduru yazırıq

sprintersLayer.events.on({
“featureselected”: function(e) {
alert(“selected”); 
},
“ featureunselected”: function(e) {
alert(“unselected”); 
}
});
click.activate();
 

Markeri yerləşdiririk, və koordinatlarını qeyd edirik.

var lonlat = new OpenLayers.LonLat(49.86694,40.39528).transform(
new OpenLayers.Projection(“EPSG:4326”), 
map.getProjectionObject()
); 


Markeri (bayrağı) işə salırıq, koordinatlar veririk və vektor layına əlavə edirik. 

var flag = new OpenLayers.Feature.Vector(new 
OpenLayers.Geometry.Point(Math.floor(lonlat.lon), Math.floor(lonlat.lat))); 
flag.x = lonlat.lon; 
flag.y = lonlat.lat; 
sprintersLayer.addFeatures(flag); Markerin yerini xəritənin mərkəzi təyin edirik

map.setCenter(lonlat, 9);