Servisin adı Xəritə üzərində kordinatlara görə ünvanın tapılması metodu
Servisin təsviri Xəritə üzərinə bir neçə markerin qoyulması və üzərinə klik etdikdə məlumat “Buludu”nun çıxarılması
Təqdim edən qurum Mədəniyyət Nazirliyi
Kateqoriya Nəqliyyat və kommunikasiya Mədəniyyət və istirahət
Açar sözlər icazə qeydiyyat
Yaranma tarixi 21.07.2015
Yenilənmə tarixi 21.07.2015
API Nümunə İstifadə məlumatları
Bu nümunədə GoMap.Az API köməyi ilə koordinatdan ünvanın əldə olunması göstəriləcək. Nümunə ilə buradan tanış ola bilərsiniz. (yeni pəncərədə açılır) 
GoMap.Az-ın əlavə servislərindən istifadə etmək üçün səhifəyə javascript faylı əlavə edilir: 

<script src="http://maps.gomap.az/api/js/services.1.0.js"></script> 

1) Для пользования функции API вызывается Az.GoMap.Service.RGeo(longitude, latitude, zoom, lng, callback) çağırılır. 
Funksiyanın parametrləri: 
longitude, latitude – nöqtənin koordinatları 
zoom – miqyas (1-18 arası) 
lng - nəticənin dili (az, en, ru) 
callback – nəticələr geri veriləndə bu funksiya çağırılacaq və birinci parametrdən ünvanı əldə edə bilərsiniz. 
Numunədə aşağıdakı argumentlər göndərilərək işləməsi yoxlanılmışdır 

Az.GoMap.Service.RGeo(lonlatD.lon, lonlatD.lat, map.getZoom(), "az", function(address) { document.getElementById("info").innerHTML = address;}); 
2) Javascriptdən başqa, bu xidmətdən maps.gomap.az/api.do adresinə sorğu göndərməklə də istifadə etmək olar.
Sorğu aşağıdakı kimi tərtib olunmalıdır:

http://maps.gomap.az/info/api.do?cm=rgeo&cx=49.833963210198&cy=40.373491130916&cz=16&lng=az 

Burada, 
cm - komandanın adıdır. Bizim sorğumuz üçün rgeo olacaq 
cx, cy - ünvanı təyin etmək istədiyiniz məntəqənin koordinatları 
cz - miqyas (1-18 arası) 
lng - nəticələri əldə edəcəyiniz dil (az, en, ru ola bilər) 
Sorğuya cavab olaraq sizə adres göndəriləcəkdir. Bu adres küçə, ev nömrəsi və ya küçə formasında ola bilər.